“Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri járandóságát, mégis ínségbe jut.” (Péld 11,24)

Hogyan lehet segíteni gyülekezetünk működését, fennmaradását?

Minden pénzbeli és nem anyagi jellegű támogatásért hálásak vagyunk, kétkezi munkáért, időért, imádságért, mellyel gyülekezetünket segíti! Örömmel és büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközséghez tartozunk, hogy Istenünk gondviselésével ezidáig fennmaradtunk és épültünk. Hálásak vagyunk Répcelak város önkormányzatának a támogatásért.

Azonban sokakban él még az a hamis illúzió, hogy a gyülekezeteket az állam tartja fenn. Gyülekezetünk semmilyen állami támogatásban nem részesül, templomunk és közösségünk a gyülekezeti tagok áldozatos adományaiból, egyházfenntartói járulékából és a perselypénz által nyújtott bevételekből tud működni, fejlődni és szépülni.

2019 augusztusától a közvetlenül a lelkésznek, kántornak és egyházfinak fizetett stóla rendszerét megszüntette gyülekezetünk. Az esküvők, temetések vagy egyéb rendkívüli szolgálatok után az egyházközség számára lehet adományt fizetni a gyülekezet pénztárosánál vagy lelkészénél.

Ki lehet egyházfenntartó és hogyan lehet az éves egyházfenntartói járulékot befizetni?

Minden testvérünk, akinek fontos közösségünk az egyházfenntartói járulék befizetésével egyházfenntartónkká válik, amely egyfajta tagdíj, a gyülekezethez tartozás kifejezése. Mindezt meg lehet tenni a gyülekezet pénztárosát vagy lelkészét felkeresve, valamint a legegyszerűbb módját is lehet választani a befizetésnek, a rendszeres átutalási megbízással történő bankszámláról való utalást. Ezt bármely bank netbank szolgáltatásában, vagy a bankokban személyesen is meg lehet tenni.

Miért fizetünk egyházfenntartói járulékot?

Az egyházfenntartói járulék rendszeres fizetésével hozzájárulunk lelkészünk fizetéséhez, a szolgálattevők tiszteletdíjához, a gyülekezeti munkához szükséges anyagi feltételek beszerzéséhez, a templom fűtéséhez, gyülekezeti termünk működéséhez, hogy a hétvégi és hétközi alkalmakra is meleg, barátságos környezetbe érkezhetünk. Ezen felül a segítségével gyülekezeti kirándulásokat, gyerektáborokat szervezhetünk, ifjúsági találkozókon vehetünk részt, otthonosabbá tehetjük gyülekezeti életterünket és megtölthetjük megújuló tartalommal.

Mekkora az egyházfenntartói járulék összege?

A Répcelak- Csánigi Evangélikus Egyházközség presbitériuma a egyházfenntartói járulék összegét évi 10000 Ft-ban állapította meg, mely havi szinten 833 forintot jelent.

A gyülekezet bankszámlaszáma:

Répcelak- Csánigi Evangélikus Egyházközség
72600115-10010275-00000000
Megjegyzésbe szíveskedjenek megadni nevüket.

Kund Sámuel Evangélikus Alapítvány adószáma:

18890617-1-18

Az egyházi 1% felajánlása a Magyarországi Evangélikus Egyház javára:

Technikai szám: 0035