A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség tagjai elhatároztuk, hogy közcélú alapítványt hozunk létre azzal a céllal, hogy egyházközségünk lelki életének fejlődését valamint a lelki életnek keretet biztosító templomaink imaházaink és egyéb épületeink karbantartását, felújítását illetve újak létrehozását elősegítsük.

Alapító: Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség

Az alapítvány neve: Kund Sámuel Evangélikus Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 44.

Az alapítvány jellege: nyitott, amelyhez bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha egyetért az alapítvány céljával és azt anyagi, erkölcsi vagy bármely más módon támogatni kívánja.

Az alapítvány célja: A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő templomok imaházak, iskola és egyéb ingatlanok folyamatos felújítása és karbantartása illetve templomi berendezések mint orgona felújítása.