Kedves Testvérek!

A 2020. március 14-én megjelent püspöki körlevél útmutatása alapján és saját felelősségünk tudatában 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig nem tartunk sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. Tisztelettel kérjük, hogy a meghirdetett állami, orvosi előírásokat tartsa be mindenki! Maradjunk otthon! Fegyelmezett és józan döntésekre van szükségünk a következő időben. Vigyázzunk egymásra, keressük egymást telefonon, erősítsük a másikat, hiszen felelősséggel tartozunk önmagunk, szeretteink, illetve minden embertársunk iránt.

  1. A következő hetek során jelentkezünk olvasható áhítatokkal, rövid videóanyagokkal és minden vasárnap imádsággal és igehirdetéssel. A Répce Tv vasárnaponta vetíti majd ezeket, de az igehirdetést kinyomtatva is eljuttatjuk azokhoz, akik online nem férnek hozzá.
  2. Bibliaórai csoportunkkal Márk evangéliumának passió történetét olvastuk közösen. Biztatunk mindenkit továbbra is a lelkes igeolvasásra. Szerda délutánonként az aktuálisan következő szakaszról osztunk meg igeolvasást segítő gondolatokat, kérdéseket.
  3. Kérem, gondoljunk azokra a testvéreinkre is, akik nem használnak közösségi médiát: e-mailben várjuk az ilyen ismerőseink, rokonaink telefonszámát vagy email címét, hogy őket is elérjük ebben a nehéz időszakban.
  4. Gondoljunk idősebb testvéreinkre. Nyomatékosan kérjük, hogy a 60 év felettiek egyáltalán ne hagyják el otthonaikat, segítsük őket a bevásárlásban és támogassuk őket ebben a nehéz időszakban!
  5. Természetesen, akinek félelme van, beszélgetni szeretne a kialakult helyzetről, lelkészi segítségre szorul, vagy halaszthatatlan kazuális szolgálattal kapcsolatban érdeklődne, gyülekezetünk lelkésze telefonon elérhető:

Baranyay Bence         telefon: +36 20/778-9574      email: repcelak@lutheran.hu

Arra kérjük a Testvéreket, hogy az alkalmak és istentiszteletek idejében imádságban kapcsolódjanak össze egy gyülekezetté, akár a napi igék elolvasásával, akár énekek eléneklésével. Imádkozunk azért, hogy minél hamarabb eljöjjön az idő, amikor hálát adhatunk Istennek, és újra összegyülekezhetünk közös otthonunkban.

Addig is vigasztaljon mindnyájunkat Urunk igéje:

„Nemcsak a közelben vagyok Isten – így szól az ÚR –, hanem Isten vagyok a távolban is!” (Jer 23,23)