A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközségben 2021. november 21-én, Örök élet vasárnapján lelkészválasztó közgyűlést tartottunk. Baranyay Bence a két évnyi beosztott lelkészi szolgálatát követően, a sikeres parókusi alkalmassági vizsgálat után egyedüli meghívott jelölt volt a lelkészi szolgálat betöltésére.
Az egyházközség közgyűlése a répcelaki istentiszteletet követően egyhangúan választotta meg Baranyay Bencét a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség parókus lelkészének.
Az istentiszteleten Baranyay Csaba espereshelyettes hirdette az igét és Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelő vezette a közgyűlést. Isten áldását kérjük továbbra is gyülekezetünkre!